• مراسم افطاری دانشگاه عدالت با تشریف فرمایی حضرت آیت الله العظمی هاشمی‌ شاهرودی
  • فراخوان دعوت به همکاری
  • فراخوان جذب هیأت علمی
  • فراخوان پذیرش استعداد هاي درخشان برای دوره دکتری
اخبار