• اطلاعیه مهم: ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
  • قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه عدالت
  • اطلاعیه ثبت نام پذیرفتگان نهایی دکتری (PHD) سال ۱۳۹۳
  • فصلنامه تخصصی دانشگاه عدالت منتشر شد
  • فراخوان دعوت به همکاری
<>
اخبار