• اطلاعیه مهم: تغییر زمان برگزاری آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد و دکتری
  • قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه عدالت
  • اطلاعیه ثبت نام پذیرفتگان نهایی دکتری (PHD) سال ۱۳۹۳
  • فصلنامه تخصصی دانشگاه عدالت منتشر شد
  • فراخوان دعوت به همکاری
<>
اخبار